Subscribe to our newsletter:

Metro China Subway

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Travel
I want this app
Download from AppStore

This is China's best metro app.

1. Fully up-to-date for 2016
Accurate metro map and metro information.

2. Route-planner
A really easy route-planner. Get route, time and fare information.

3. Work offline
Internet connection is not required.

4. 11 Language
English, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch, Português, Italiano

5. 39 City
China : Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Nanjing, Tianjin, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Xi'an, Suzhou, Shenyang, Changchun, Harbin, Dalian, Kunming, Changsha, Ningbo, Wuxi, Zhengzhou, Nanchang, Qingdao, Dongguan, Nanning, Fuzhou
Japan : Tokyo, Osaka, Nagoya
Korea : Seoul, Busan
Europe : London, Madrid
Other : Singapore, Moscow, Delhi, Mexico City