Subscribe to our newsletter:

Vealcuts.com

Free
iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Deze app maakt deel uit van de Europese informatiecampagne over kalfsvlees.
In het kwaliteitsboek over kalfsvlees komt u meer te weten over kalfsvlees-snitten en de kwaliteit van kalfsvlees.

Over de sector
De productie van melk, boter en kaas is onlosmakelijk verbonden met de geboorte van kalveren. Om een koe melk te laten produceren moet zij elk jaar een kalf krijgen. Deze kalveren blijven niet allemaal in de melkveehouderij. Meer dan de helft gaat naar de kalverhouderij voor de productie van kalfsvlees. Op een leeftijd van twee weken worden deze kalveren van de melkveehouders aan de kalverhouders geleverd. Zo worden bijproducten uit de melkveehouderij en de zuivelindustrie op een respectvolle wijze tot waarde gebracht.