Subscribe to our newsletter:

Work Time

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

The application helps to keep records of hourly work. Key features of the program are easy to use and allow you to estimate cost of work according to a predetermined hourly rate.

Features:
- Keeping records for several jobs / employees
- Setting parameters of a working day, times of clocking in and out, hourly rate, currency, breake, overtime
- Applying default settings for each job / employee
- Summarizing monthly working time and cost
- Changing hourly rate for a given month
- Sending an email with a monthly summary

---

Aplikacja pomaga prowadzić ewidencję godzinowego czasu pracy. Prosta obsługa programu i najważniejsze funkcje pozwolą obliczyć koszt pracy liczony wg ustalonej stawki godzinowej.

Funkcje programu:
- Prowadzenie ewidencji dla kilku posad / pracowników.
- Parametry dnia pracy: godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, stawka godzinowa, waluta, bezpłatna przerwa, nadgodziny.
- Możliwość ustalenia domyślnych ustawień dla każdej posady / pracownika.
- Podsumowania miesięczne kosztów i czasu pracy.
- Zmiana stawki godzinowej dla pozycji wybranego miesiąca.
- Możliwość wysłania maila z podsumowaniem wybranego miesiąca.