Subscribe to our newsletter:

המוסד לביטוח לאומי

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

המוסד לביטוח לאומי פועל בשנים האחרונות לשפר ולהרחיב את ערוצי השירות העומדים לרשותכם, כדי להפוך את השירות לנגיש יותר עבורכם, ולחסוך לכם את הצורך להגיע לסניפי המוסד לביטוח לאומי.

בגרסה זו של האפליקציה תוכלו לקבל את השירותים הבאים:

1. איתור סניף הביטוח הלאומי וניווט לסניף באמצעות מפות גוגל
2. מדריכים בנושאים שונים
3. מידע על מיצוי זכויות
4. מחשבונים לחישוב קצבת ילדים, תגמולי מילואים וגיל פרישה
5. רשימת מכרזים פעילים
6. למי שעובד כעצמאי או שאינו עובד כלל - ביצוע תשלום החוב באופן מאובטח
7. הזמנת אישורים על זכאויות לקצבאות ותשלומים ששולמו לכם על ידי המוסד לביטוח לאומי.
8. הזמנת טפסי המוסד לביטוח לאומי לצורך הגשתם למוסד.

האישורים והטפסים המוזמנים ישלחו לביתכם בדואר רגיל, לכתובת המופיעה ברישומים של הביטוח הלאומי.

שירותים נוספים יתווספו בקרוב.

מידע נוסף תוכלו לקבל באתר:
http://www.btl.gov.il