Subscribe to our newsletter:

mBank CZ for iPad

Free
iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

mBank CZ je aplikace, která umožňuje pohodlný přístup k běžným a spořícím účtům, kartám, úvěrovým produktům a dalším službám klientů mBank. Díky naší aplikaci můžete provádět jakékoliv platby v rámci České Republiky. Pro používání této aplikace potřebujete pouze své identifikační číslo a heslo, které používáte pro vstup do svého klasického internetového bankovnictví.

Přehled funkcionalit:

Osobní a spořící účty:
- Informace o zůstatku
- Historie transakcí
- Blokace
- Plánované transakce
- Jednorázové převody na libovolné účty v rámci ČR
- Převody na předdefinované příjemce
- Trvalé přílkazy
- Inkaso/SIPO
- mTRANSFER (seznam služeb)

Karty:
- Detaily karty
- Autorizační limity karet
- Detaily smlouvy kreditní karty
- On-line splátka kreditní karty
- Přehled transakcí a blokace

Úvěry:
- Detaily úvěru
- Historie transakcí

Nastavení:
- Blokace přístupových kanálů
- Nastavení vzhledu hlavní stránky – rychlý přístup k oblíbeným produktům

Informace:
- Kontaktní údaje
- Seznam a mapa obchodních míst
- Blog mBank

V klasickém internetovém bankovnictví si můžete nastavit limity pro jednorázové převody na účty v rámci ČR. Je možné nastavit jak výši jednotlivé platby, tak denní počet transakcí.

Aplikace mBank CZ neuchovává žádná data o identifikačním čísle nebo heslu. Pokud bude aplikace neaktivní více než 20 minut, budete automaticky odhlášeni.


*********************


mBank PL App is a convenient tool providing easy access to accounts, cards, loans, term deposits and investments for mBank’s customers. Thanks our application you can perform one-time transfers to all accounts in Czech Republic. All you need to do is use your Customer ID and Password as you use it for standard Internet Banking.

Available functions:

Accounts:
- Info about balance
- History of operations
- Blocked funds
- Planned transactions
- One-time transfers to accounts in CZ
- Transfers to pre-defined users
- Standing orders
- Direct debits
- mTRANSFER (list of services)
- Mobile phone top-ups (pre-defined and standing orders)

Cards:
- Card’ details
- Authorization limits
- Contract details (credit cards)
- Card re-payment (credit card)
- List of transactions and blocked funds

Loans:
- Details of loan
- History of loan

Settings:
- Blocking of channels
- Setup of welcome screen – favorite products

Information:
- Contact information
- List and map of Financial Centers and mKIOSKS
- mBank Blog


Set-up your limits for the one-time transfers in the classic Internet banking application. You can set-up the amount of each transaction and the number or one-time transfers per day.

mBank CZ App doesn’t store any data about your Customer ID or Password. Additionally, if you do not use your App longer than 20 minutes, you will be automatically logged off.