Subscribe to our newsletter:

Diners ProFile

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Diners ProFile za privatne korisnike Diners Club kartica Erste Card Cluba d.o.o.
Pratite svoje kupnje Diners Club karticom i imajte uvid u svoju potrošnju!
Erste Card Club d.o.o. omogućio je korištenje Diners ProFile usluge putem iPhone/iPad uređaja. 
Diners ProFile je aplikacija namijenjena privatnim korisnicima Diners Club kartica koja omogućuje grafički prikaz kupnji strukturiranih kroz kategorije i potkategorije potrošnje za odabrano razdoblje (maksimalno 24 mjeseca).
Korisnici osnovnih kartica imaju uvid u sve kupnje učinjene svojim karticama i karticama svojih dodatnih korisnika, a unutar aplikacije mogu filtrirati preglede po odabranim korisnicima. Korisnici dodatnih kartica imaju pregled samo svojih kupnji.
Postojeći registrirani korisnici ECC On-line usluga u aplikaciju se prijavljuju korištenjem svojeg korisničkog imena i lozinke. Ukoliko još niste registrirani korisnik ECC On-line usluga a korisnik ste Diners Club kartice, registrirati se možete kroz Diners ProFile aplikaciju s Vašeg iPhone/iPad uređaja.
Korištenje Diners ProFile aplikacije je u potpunosti sigurno. Aplikacija koristi korisničko ime i lozinku za autentifikaciju i ne pohranjuje nikakve podatke na sam uređaj, stoga u slučaju krađe ili gubitka mobilnog uređaja ne može doći do zloporabe. 
Korištenje aplikacije besplatno je za sve korisnike Diners Club kartica.

--------------

Diners ProFile for the holders of private Diners Club cards issued by Erste Card Club d.o.o. Croatia.
Check your purchases made ​​with the Diners Club card and get a clear picture of your spending!
Erste Card Club d.o.o. has enabled the use of Diners ProFile services on the iPhone/iPad.
Diners ProFile is an application intended for private Diners Club cardholders with graphic presentation of purchases structured into categories and subcategories for a selected period (max. 24 months).
Primary cardholders have access to all purchases made with their cards and all their add-on cards, and can select the view accordingly. Additional cardholders have access to their purchases only.
The registered users of ECC On-line services can log on the Diners ProFile application using their username and password. If you still are not a registered user of ECC On-line services and you are a Diners Club cardholder, you can also register through the Diners ProFile application on your iPhone/iPad.
The use of the Diners ProFile iPhone/iPad application is completely secure. A username and password are used for autentification, but are not stored on the device, so that misuse is prevented if the device is stolen or lost.
The application is available to all Diners Club cardholders free of charge.