Subscribe to our newsletter:

Ordfeber

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Ordfeber är en ordlista och ett verktyg för att förbättra dina odds i Wordfeud.

Appen kan användas på följande sätt:

1) Enkel sökning
Fungerar som en enkel ordbok, du knappar in begynnelsebokstäverna på ordet du söker och trycker därefter på sökknappen.

2) Avancerad
Du ges möjlighet att ställa olika parametrar, t.ex. vilka bokstäver ordet börjar på, slutar med, får innehålla, måste innehålla, minst och maximalt antal tecken.

3) Wordfeud
Wordfeudsökningen går att göra på två sätt:
a) Knappa in din spelbricka från Wordfeud och få fram samtliga möjliga anagram/ord.
b) Knappa in din spelbricka och sätt upp vilka bokstäver som finns på din tilltänkta spelrad och få fram matchningar som kan ge riktigt höga poäng!

Appen har hela ordlistan inkluderad som en databas. Detta innebär att du behöver inte ha internetuppkoppling för att göra sökningar.

Förbättringsförslag och idéer mottages tacksamt: support@block21.com eller www.block21.com
_____

Ordfebers ordlista är en bearbetad variant av ordlistan DSSO (www.dsso.se).
DSSO är Copyright © 2011 Göran Andersson
DSSO är tillgänglig under licensen Creative Commons Attribution-Share Alike.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode