Subscribe to our newsletter:

Polish-English Translate Dictionary

$5.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

This is the most comprehensive, offline Polish-English Translation Dictionary for iPhone, iPod touch & iPad.

- Contains over 80000 words
- Over 150 000 translation pairs
- 121 524 definitions in Polish or English
- Examples, pronunciation guides, inflection guides, synonyms
- Fast and easy to use.
- Useful inflection tables for advanced users
- No internet connection needed, fully offline!
- Save money on mobile roaming costs
- Two-way translations

Perfect for students, teachers, travelers etc.

Happy translating!

Note: you can add multiple keyboards, such as Cyrillic, Chinese or English at the same time via your device settings. You can change the keyboard by pressing "world" icon. That way you can use the dictionary with multiple character sets.

----

Jest to najobszerniejszy słownik angielsko-polski offline dla iPhone, iPod touch i iPad.

- Zawiera ponad 80.000 słów
- Ponad 150.000 par tłumaczeniowych
- 121.524 definicji w języku polskim lub angielskim
- Przykłady, poradniki wymowy, instrukcje dotyczące fleksji, synonimy
- Szybki i łatwy w użyciu.
- Przydatne tabele koniugacji i deklinacji dla zaawansowanych użytkowników
- Brak potrzeby połączenia z internetem, w pełni offline!
- Oszczędzaj na rachunku telefonicznym
- Tłumaczenie w dwie strony

Idealny dla studentów, nauczycieli, turystów itp.

Szczęśliwego tłumaczenia!

Uwaga: możesz dodać wiele klawiatur, takich jak cyrylica, klawiatura chińska czy angielska, w tym samym czasie za pomocą ustawień urządzenia. Możesz zmienić klawiaturę klikając ikonkę "świat" (world). Tym sposobem możesz korzystać ze słownika na wielu zestawach znaków.