Subscribe to our newsletter:

Estonian-English Translate Dictionary

$5.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

This is the most comprehensive, offline English-Estonian Translation Dictionary for iPhone, iPod touch & iPad.

- Contains over 55 000 words
- Over 110 000 translation pairs
- 72 405 definitions in Estonian or English
- Examples, pronunciation guides, inflection guides, synonyms
- Fast and easy to use.
- Useful inflection tables for advanced users
- No internet connection needed, fully offline!
- Save money on mobile roaming costs
- Two-way translations

Perfect for students, teachers, travelers etc.

Happy translating!

----

Eesti-inglise tõlkesõnastik

See on kõige ulatuslikum offlain inglise-eesti tõlkesõnastik iPhone'ile, iPod Touch'ile ja iPad'ile.

- Sisaldab üle 55 000 sõna
- Üle 110 000 tõlkepaari
- 72 405 definitsiooni, inglise või eesti keeles
- Näited, hääldus- ja käänamisjuhised, sünonüümid
- Kiire ja lihtne kasutada.
- Kasulikud käänamistabelid edasijõudnud kasutajatele
- Internetiühendust ei ole vaja, toimib täielikult offlain!
- Säästa raha mobiili rändluskõnede teenuskulude arvelt
- Kahesuunalised tõlked

Ideaalne tudengitele, õpetajatele, reisil olijatele jne.

Toredat tõlkimist!