Subscribe to our newsletter:

REFLUX SCORE - MEDICORIUM

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

REFLUX Score – MEDICORIUM

Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) mide sıvılarının (asit ve sindirim enzimleri) yukarıya, yani özofagusa (yemek borusu) geri kaçması durumudur.

Reflüde başlangıç tedavisi yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç kullanımından oluşur. İlaçlarla memnun olmayan, belirtileri devam eden veya yaşam tarzı değişiklikleri ile geleneksel tedavi rejimlerine uyum sağlayamayan hastalar için endoskopik veya laparoskopik çözümler mevcuttur.

Uygulamada Sunulan Bilgiler:
---------------------------
- Reflü Skor Hesaplayıcısı
- Reflü Hakkında
- Medicorium ile ilgili bilgiler
- Reflü hastalığı tedavisi

Uygulamanın Genel Özellikleri
-----------------------------
- Uygulama Türkçe ve İngilizce olarak - çalıştırılabilmektedir
- Veri senkronizasyonu
- Uygulamanın offline modunda çalışabilmesi
- Reflü Skoru hesaplayıcısı

REFLUX Score – MEDICORIUM

Reflux means to back-up or flow backwards. GERD is a condition in which acid, bile and partially-digested food in the stomach back up into the esophagus.

Partially digested food contains a strong acid. It also contains powerful enzymes that break down food. When acid and enzymes come into contact with the esophagus, they cause irritation, inflammation, pain, and other symptoms.

The stomach lining has a special protective layer that protects the stomach from acid attack. However, this protective layer does not exist in the esophagus, making it vulnerable to damage from stomach acid and digestive enzymes.

Many people think that heartburn (or acid indigestion) is a separate disease. It actually is one symptom of GERD. Heartburn is an unpleasant burning sensation behind the breastbone that usually occurs after a meal.

Modules of REFLUX Score Application
-----------------------------------
- Reflux Score Calculator
- About Reflux Disease
- About Medicorium
- Reflux Disease Treatment

General Features of REFLUX Score Application
--------------------------------
- In Turkish and English
- Data synchronizing
- Online and offline mode.
- Reflux Score Calculator