Subscribe to our newsletter:

Masarykovo klasické gymnázium

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., soukromé osmileté gymnázium s více než dvacetiletou tradicí, poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Oficiální aplikace Masarykova klasického gymnázia, která slouží k prohlížení rozvrhů, online klasifikace a kontaktů.

Tato aplikace by měla sloužit především studentům MKG, avšak ani rodičům či kamarádům nebráníme.