Subscribe to our newsletter:

Generali SMART

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Generali Slovensko je inovatívnou a praktickou poisťovňou s dôrazom na kvalitný a rýchly servis pre klienta. Nová mobilná aplikácia Keby niečo Vám umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k službám Generali Slovensko kdekoľvek a kedykoľvek budete potrebovať. Keby niečo, pomôže vám pri nahlásení poistnej udalosti priamo z miesta nehody.

Hlavné výhody:
- Nahlásenie dopravnej nehody
- Sprievodca odporúčanými krokmi, čo robiť po dopravnej nehode
- Interaktívna mapa všetkým zmluvných autoservisov na celom území Slovenskej republiky spolu s otváracou dobou, kontaktnými údajmi a GPS súradnicami.
- Užívateľský profil pre efektívnu prácu so zadanými údajmi.
---------------------------------------------------
Generali Slovakia is an innovative and practical insurance company which lays stress on quick customer service of high quality. New mobile application „Keby niečo“ enables you a quick and simple access to services of Generali Slovakia wherever and whenever you may need it. Keby niečo helps you to report an insurance event directly from the place of an accident.

Main advantages:
- Traffic accident reporting
- Guide trough the recommended steps, desrcibing what to do after a traffic accident
- Interactive map of all contractual car service stations, situated in the whole area of Slovak republic, together with opening hours, contact information and GPS coordinate finder
- User profile for effective work with stated data