Subscribe to our newsletter:

Responda

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Hej kära användare!


Vi på Responda vill leverera Sveriges bästa svarstjänst och vi vill att ni skall se oss som era externa kollegor. Med denna applikation gör vi det enkelt för dig att hänvisa dig och berätta för oss när du inte är tillgänglig för samtal.

Vi hörs

Highlights:

- Ring, skicka e-post eller SMS direkt från applikationen till dina kollegor. Alla kollegor samlade i telefonen med status om tillgänglighet och all information som avdelning, titel, nummer och e-post.

- En knapptryckning ifrån att informera oss om att du inte är tillgänglig – vi hanterar dina samtal efter önskemål.


Snabb hänvisning:

Här meddelar du våra telefonister och dina kollegor din status som ska gälla från stunden och till vald tid. Det kan som exempel vara ”Lunch 1 timme” eller ”Möte 3 timmar” och du ställer enkelt in vilken orsak och sluttid som ska vara just din standard. Du aktiverar och avaktiverar genom en knapptryckning. Inbyggt här är även en påminnelse 5 minuter innan mötet går ut vilket gör att du enkelt kan förlänga din hänvisning.

Normal hänvisning:

När du går in i vyn Normal hänvisning visas en kalender där du ser dina aktiviteter för idag eller den dagen du väljer. De dagar du har aktiviteter på visas en markering under datumet alltså på samma sätt som i standard kalendern i telefonen. Här kan du även lägga till hänvisningar som har framtida starttid och du väljer:

- Orsak

- Börjar och slutar

- Vidarekoppla till sms eller e-post, kollega eller avdelning.

- Extra tilläggsinformation till Responda

Mina kollegor:

Här ser du alla dina kollegor, eventuell hänvisningsorsak och vilken avdelning de tillhör. I sökfältet kan du söka på namn, avdelning, titel och alla sökord som finns lagrade hos oss.
När du klickar in på kollega ser du:

- Hänvisningen med all information

- Adress, titel, avdelning, telefonnummer och e-post

- Sökord på personen

- Bild på kollegan

- Kalendern så att du kan se framtida orsaker

Du kan härifrån ringa, e-posta och sms direkt till kollegan – med denna app har du hela företaget i din telefon och alltid uppdaterad information.

Inställningar:

I denna vy kan du ställa in din standard hänvisning som visas varje gång du startar applikationen. Som standard ligger ”Möte 2 timmar”. Du väljer även om vi ska notifiera dig 5 minuter innan din hänvisning går ut och hur du själv vill sortera dina kollegor, på för- eller efternamn.

Info:

Härifrån kan du logga ut från applikationen och se information om Responda.