Subscribe to our newsletter:

Zákony ČR

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Jediná aplikace, která umožňuje vyhledávání z celého textu zákona, všechna znění zákonů jsou aktuální.

Sbírka zákonů ČR do kapsy. Obsahuje Ústava ČR, Obchodní zákoník, Trestní zákon, Trestní řád, Zákon o silničním provozu,, Správní řád, Zákon o účetnictví, Občanský zákoník, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o dani z příjmů, Zákon o místních poplatcích , stavební zákon, Katastrální zákon, Zákoník práce, Živnostenský zákon. Zákony jsou rozděleny podle jednotlivých dílů zákona pro jednoduché a přehledné ovládání. Pojmy jsou uspořádány i abecedně. Aplikace je vhodná pro právníky, studenty, ale i pro lidi do běžného života, protože obsahuje funkci vyhledávání v celém textu zákona, což ji umožní používat každému, kdo ji využije nejen jako pomůcku v právních vztazích, ale i jako jednoduché získání informací jak postupovat v každodenních situacích. Funkce vyhledávání nerozlišuje velká a malá písmena a diakritiku. Aplikace je přizpůsobena i pro iPhone 4S.
*****************************************
Vyzkoušejte také :
Zákony SR HD (iPad)
Zákony ČR HD (iPad)
Zákony SR

*****************************************
V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů, připomínek, chyb nás neváhejte kontaktovat na: support@ifam.sk