Subscribe to our newsletter:

BSK

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • News
I want this app
Download from AppStore

Aplikácia BSK poskytuje aktuálne informácie o dianí v Bratislavskom samosprávnom kraji. Priamo do vášho iPhonu budú doručované najnovšie správy, pozvánky na udalosti v Bratislavskom kraji.

Pomocou prieskumov, formou anketových otázok môžete vyjadriť svoj názor. Na mape alebo zozname si môžete nechať zobraziť inštitúcie, úrady alebo strediská, ktoré vás zaujímajú. Napríklad divadlá, lekárne, galérie, úrady. Aplikácia obsahuje kontaktné informácie a na mape Vám zobrazí trasu ako sa na určené miesto dostanete.

Pomocou aplikácie BSK je možné posielať aj podnety na riešenie. Ku každému podnetu je možné pripojiť fotografiu z miesta podnetu.