Subscribe to our newsletter:

PwC Yeni TTK

Free
iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

***
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 13 Ocak 2011 tarihinde yasalaştığı dönemde hazırladığımız dokümanlar; 6335 sayılı Yeni TTK ile Yeni TTK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu'un getirdiği değişiklikleri içermemektedir. En kısa zamanda dokümanlarımızı değişiklikler doğrultusunda güncelleyerek bilgilerinize sunacağız.
***

Türkiye’de yaklaşık 55 yıldır ticari yaşamı düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nun yerini Yeni Türk Ticaret Kanun’u alıyor. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan Yeni Kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

PwC Türkiye olarak, Yeni Kanun’un getirdiği tüm yenilikleri sizlerle paylaşıyoruz.