Subscribe to our newsletter:

Erste mBanking

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Erste mBanking usluga je mobilnog bankarstva Erste banke koja svojim korisnicima omogućava jednostavno i sigurno praćenje i upravljanje sredstvima na svim vrstama računa otvorenim u Erste banci .

Aplikaciju mogu koristiti građani i poslovni subjekti.

Građani mogu:

* koristiti Erste mToken za prijavu na Erste mBanking i Erste NetBanking
* aktivirati Erste mBanking uslugu kroz aplikaciju bez odlaska u poslovnicu
* provjeriti stanja i promet po računima
* koristiti opciju Slikaj i plati za brzo plaćanje svih Vaših računa
* pregledati detalje svih računa i transakcija
* ugovoriti i urediti izravna terećenja i trajne naloge
* provjeriti tečajnu listu
* obavljati plaćanja
* obavljati kupoprodaju deviza
* kupovati GSM bonove
* obavljati niz drugih bankarskih usluga

Poslovnim subjektima se dodatno nude i neke nove funkcionalnosti:

* upload fakture iz maila i automatsko kreiranje nepotpisanog naloga za plaćanje
* skeniranje fakture
* pregled i potpisivanje naloga iz kunskih datoteka
* narudžba izvoda i faktura

Minimalna verzija podržana je iOS 7.0.

-----------------------------------------

Erste mBanking is a mobile banking service of Erste Bank, which allows users to easily and securely track and manage their money on all types of accounts open in Erste Bank.

Application can be used by citizens and legal entities, with some special features developed for businesses.

Citizens can:

* use Erste mToken to login into Erste mBanking and Erste NetBanking
* activate Erste mBanking service through application without going to the Bank
* check your account balance and overview payments
* use PhotoPay option to quickly pay all your bills
* review the details of all accounts and transactions
* open and edit direct debit and standing orders
* check exchange rates
* execute payment orders
* buy and sell foreign currency
* buy GSM vouchers
* as well as a number of other banking services

Legal entities have some additional features:

* invoice upload which automatically creates an unsigned payment order
* invoice scan
* overview and signing of payment files
* ordering of statements and orders

Minimum version required is iOS 7.0.