Subscribe to our newsletter:

DHF Planner

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Sports
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

See english description below the danish one!

Nu er det endeligt muligt for håndboldtrænere at tage AT øvelsesdatabasen med i træningslokalet og dermed vise øvelser for spillerne eller selv lade sig inspirere, mens der trænes. DHF har i samarbejde med BridgeIT lavet en app til iPhone og iPad med afsæt i Aldersrelateret træning.

Med  'Aldersrelateret træning' (AT) ønsker Dansk Håndbold Forbund at optimere træning og aktiviteter i børne- og ungdomshåndbolden og dermed den danske talentudvikling.
AT-materialerne er udviklet i samarbejde med Team Danmark.

For at have et let tilgængeligt materiale til alle børnetrænere er der udviklet en online-øvelsesdatabase som ligger på dhf.dk og det er det materiale, denne app tager udgangspunkt i. Appen indeholder specifikke træningsøvelser til aldersgrupperne U-6 til U-14. Øvelserne er opdelt indenfor forskellige områder (forsvar, angreb, teknik, fysisk træning etc.).

Det er vigtigt at huske, at øvelserne skal opfattes som vejledende, så føl efter og differentiér efter niveau. Det kan være relevant at benytte øvelser fra lavere - og i enkelte tilfælde højere - alderstrin.

Med appen er det muligt at oprette de(t) hold man træner og ved hjælp af kalenderfunktionen planlægge sine træninger så længe frem man måtte have lyst. Træningerne sammensættes enten ud fra de i forvejen eksisterende øvelser eller ud fra øvelser, man selv kan beskrive og tilføje til sit øvelseskatalog.

Med AT Håndbold ønsker DHF at markere følgende budskaber til landets engagerede trænere:
- at man i træningen bør skabe flest mulige aktive situationer (med bold) for den enkelte spiller.
- at man som træner skaber tryghed og gode oplevelser for alle.
- at man som træner prioriterer den fysiske træning - også for de yngste årgange.

***
English description:
Now it is finally possible for handball trainers to use the AT exercises database during training and thereby show exercises for the players or let the trainers be inspired during training. DHF has in collaboration with BridgeIT made an app for iPhone and iPad based on age-related training.

Using the app, The Danish Handball Association wants to optimize training and activities for training children and thereby optimize the danish handball talent development. The content of the app is developed in collaboration with Team Danmark.

In order to have a easily accessible material for all trainers teaching, there has been an online exercises database on the website dhf.dk and the apps content is based on that. The app contains specific exercises for the age groups U-6 to U-14. The exercises are split into categories (defense, attack, technique, physical training etc.).
It is important to remember, that the exercises are there to inspire, so read them and trim them for your team. It could be relevant to sometimes select exercises from younger or older age groups.

Using the app, it is possible to create the team(s) you are training and using the calendar functionality you can plan training sessions for as long in the future as needed.
The training sessions are made using either the preinstalled exercises and/or the exercises the trainer can describe him-/her-self and add to the catalogue.

The Danish Handball Association wishes to deliver the following messages to the hard working handball trainers throughout the country:
-Create as many active (ball focused) situations for the individual player.
-Create a feeling of safety and joyful experiences for everybody.
-Prioritize the physical training - also for the youngest age groups.