Subscribe to our newsletter:

VäxtskyddsInfo

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

VäxtskyddsInfo.
Identifiera de vanligaste skadegörarna i lantbruksgrödor med hjälp av Växtskyddsinfo.
Detaljerade bilder hjälper dig att bestämma vilken skadegörare som är aktuell.
För varje skadegörare beskrivs behovet av en bekämpning, preparatval, dos och spruttidpunkt samt preparatkostnaden.
Växtskyddsinfo ger även en biologisk beskrivning av skadegöraren och anger tänkbara förväxlingsrisker.
Växtskyddsinfo uppdateras varje vår för att vara aktuell inför säsongen. Preparatkostnaden anges per hektar och är beräknat utifrån ett cirkapris.
Applikationen är utformad och utvecklad av Jordbruksverkets Växtskyddscentraler i samarbete med Crystal Code och MonteRosa AB.