Subscribe to our newsletter:

Písmenka

$1.99
iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Board
  • Educational
I want this app
Download from AppStore

Písmenka jsme připravili pro žáky a studenty škol. Vytvořili jsme program k procvičování a opakování učiva 2. - 5. ročníku v Českém jazyce. Obsahující učivo, které se probírá na základní škole, ale může dobře posloužit každému, kdo si chce zopakovat pravopis. Navazuje na obsah učebnic základních škol.
S pomocí Písmenek lze procvičovat základní pravopisné jevy. Formou doplňování písmenek do slovních spojení lze procvičit jazykové jevy a upevnit znalosti získané studiem. Na tuto formu učení jsou žáci zvyklí. Stejným způsobem pracují v hodinách českého jazyka v učebnicích a sešitech.
Pomocí programu Písmenka pro iPad je procvičování pro žáky zajímavé a užitečné.
Program Písmenka slouží ke studiu a procvičování. Je určený zvídavým žákům, cílevědomým učitelům a rodičům, kterým záleží na tom, aby jejich děti ovládaly český pravopis.