Subscribe to our newsletter:

BTB Betong

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

BTBs betongväljare är en app som genom ett antal frågor kan fastställa vilken exponeringsklass betongen kommer att utsättas för och därmed vilken betongkvalité och sammansättning som krävs. Resultatet skall ses som ett råd och en noggrannare analys skall alltid göras i samband med projektering.

Minimiarmering beräknar vilket armeringsnät som behövs i en platta på mark för att begränsa sprickbredd på grund av krympning. Centriskt armerad platta används vid tunnare plattor utan större laster, vid tjockare plattor rekommenderas dubbelarmerad konstruktion. Resultatet ska endast ses som råd då underlagsmaterial, betongens vct-tal eller laster kan ge andra armeringsmängder.

Täckande betongsskikt är angivna enligt BFS 2013:10, EKS9 4.4.1.2 (5), tabell D-1, allmänna råd angivna i samma avsnitt och övriga regler skall beaktas.

Exponeringsklasserna är i enlighet med SS-EN-206
Minimiarmering enligt Eurokod 2: Kap 7.3.2