Subscribe to our newsletter:

Items Database

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

האפליקציה מאפשרת לסוקרים ברשתות השיווק להכניס קוד פריט, מחיר הפריט והערות במידה וישנן ואז לשלוח את רשימת הפריטים שנסרקו לאימייל.

האפליקציה תומכת בחיבור סורק ברקודים ומאפשרת הצגת מקלדת וירטואלית שבדרך כלל אינה מוצגת כאשר תוסף כזה מחובר.