Subscribe to our newsletter:

Quizia

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Trivia
I want this app
Download from AppStore

===================
English Version
===================
'Who want's to be a millionaire' game, that brings well know Quiz rules to Your iOS device.

Verious of questions from misc categories, are waiting to be asked. If You like Quiz-like games, here You got it.

Each time when You select wrong answer, we will show correct one and You learn a lot of new interesting things.

Questions are grouped by level of difficult. Easier goes first, then harder one.

You will learn a lot of interesting things. Large database of questions, let You test Your knowlage in endless game.

By using helpers, You can complete quiz easier.

Need help with some question? It's not a problem anymore! You got helpers.

50 over 50:
If You are not sure, use it, to erase 2 random incorect answers.

Stats:
Calculating chance according to difficult of question.

Change:
You have no idea what's the correct answer? Change question.

Quizia allow You to chalange Your friends, thanks to Game Center, where You can compare with they results. You can also collect achievements.

Use Your knowlage to get milion!

Database contains hundreds of questions in English and still growing!

But beware - it's not simple as It look's like.

===================
Polska wersja
===================
Dobrze znana gra przypominająca zasadami Milionerów, teraz dostępna również na urządzenia iOS.

Pytania z wielu dziedzin, czekają na odpowiedź. Jeżeli lubisz quizy, to ta gra jest właśnie dla Ciebie.

Za każdym razem, gdy wybierasz złą odpowiedź wskażemy Ci poprawną.

Pytania zostały podzielone według poziomu trudności. Najpierw łatwe, później trudniejsze.

Dzięki niej, poznasz wiele interesujących rzeczy. Duża baza pytań, pozwoli na sprawdzenie Twojej obecnej wiedzy i zapewni wiele godzin gry.

Używając kół ratunkowych, łatwiej będziesz mógł ukończyć quiz.

Koła ratunkowe

Potrzebujesz pomocy przy pytaniach? Nie ma problemu! Masz koła ratunkowe.

50 na 50
Jeżeli nie masz pewności, użyj tego koła, aby odrzucić losowo wybrane 2 błędne odpowiedzi

Statystyka
Statystyczne oszacowanie szansy, że dana odpowiedź jest prawidłowa, w zależności od trudności pytania.

Zmiana
Nie masz pojęcia jaka jest prawidłowa odpowiedź? Zmień pytanie.

Quizia pozwala Ci na rywalizację ze znajomymi, ponieważ wspiera Game Center, gdzie możesz porównywać swoje wyniki
z innymi, a także zdobywać osiągnięcia.

Wykorzystaj swoją wiedzę, aby zdobyć milion!

Baza pytań zawiera setki pytań w języku polskim i wciąż rośnie!

Pamiętaj jednak - ta gra nie jest wcale taka prosta.