Subscribe to our newsletter:

Bằng Lái Xe Máy HD - Học Thi Sát Hạch

$1.99
iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Phần mềm iPad hoàn chỉnh từ A đến Z hướng dẫn học thi lấy bằng, lấy giấy phép lái xe mô tô, xe máy các hạng A1, A2, A3, A4 từ các bước chuẩn bị, nộp hồ sơ, học tại trung tâm đến hướng dẫn chi tiết các phần thi sát hạch bao gồm lý thuyết và thực hành.

- Đầy đủ hướng dẫn các bước chuẩn bị, nộp hồ sơ, học tại trung tâm và thi sát hạch.
- Đầy đủ hướng dẫn các bước chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các phần thi sát hạch bao gồm lý thuyết và thực hành.
- Đầy đủ hướng dẫn chi tiết khi thi lý thuyết, bao gồm cả các thao tác với phần mềm sát hạch trên máy tính khi thi thật.
- Đầy đủ bộ 120 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ có đáp án mới nhất do Cục Đường Bộ phát hành nhằm phục vụ việc ôn luyện phần thi lý thuyết.
- Có chức năng nâng cao Thi Thử Lý Thuyết Xe Máy phục vụ việc luyện thi lý thuyết theo đúng cấu trúc đề thi thật và có tính thời gian như khi thi thật.
- Đầy đủ hướng dẫn chi tiết 4 bài thi thực hành lái xe, bao gồm cách thực hiện, yêu cầu cần đạt được và các lỗi bị trừ điểm.
- Đầy đủ chi tiết các kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết và mẹo khi thi cho tất cả các phần thi bao gồm lý thuyết và 4 bài thi thực hành.
- Đầy đủ hướng dẫn cho tất cả các hạng bằng A1, A2, A3, A4 bao gồm lái xe không chuyên nghiệp, lái xe chuyên nghiệp, xe máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe lam, xe xích lô máy, máy kéo.

Extensive and full-featured iPad application to assist the examinee during study and preparation for the exam to obtain the Vietnamese Motorbike Driver License. The application includes detailed guidelines of all parts of the exam to support the examinee during study and preparation phases.