Subscribe to our newsletter:

iTransit BA

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Už nikdy nezmeškaj žiadny spoj! Tvoj osobný sprievodca mestskou hromadnou dopravou v Bratislave. Cestovné poriadky, vyhľadávanie spojení, zobrazenie najbližších zastávok na mape - všetko rýchlo dostupné z tvojho telefónu.

Pripomienky nám prosím píšte na www.facebook.com/iTransit, na www.itransit.sk alebo apptives@apptives.com.

Partneri:
● Fakulta informatiky a informačných technológií, STU Bratislava (www.fiit.stuba.sk),
● Nadácia Tatrabanky (www.nadaciatatrabanky.sk),
● Software Partner, s.r.o. (www.swp.sk),
● Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk).

*********************

Never miss a bus again! Your personal navigator in the jungle of public transportation. Timetables, trip planner, the nearest transit stops shown on the map - everything easily accessible from your phone.

For suggestions please write us on www.facebook.com/iTransit, on www.itransit.sk or apptives@apptives.com.

Partners:
● Faculty of Informatics and Information Technologies, SUT Bratislava, Slovakia (www.fiit.stuba.sk)
● Foundation of Tatrabanka (www.nadaciatatrabanky.sk),
● Company Software Partner (www.swp.sk),
● Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (www.minedu.sk).