Subscribe to our newsletter:

Tuvi 2012

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Bộ Bản Mệnh Tử Vi năm Nhâm Thìn được biên soạn tỉ mỉ và chi tiết hơn. Phần thuật đoán mỗi tuổi sâu hơn, rõ ràng hơn và kèm theo những lời khuyên thích ứng, với tấm lòng thiết tha của tác giả, đem lại cho quý vị nhiều lợi ích trong cuộc sống, trước những biến đổi thăng trầm của Vận thế.

Khoa Tử Vi không có tính huyền bí, thiêng liêng, không dị đoan mê tín mà là một Khoa học cổ xưa, căn cứ vào sự vận hành của Tiểu, Đại vũ trụ để nói lên Vận thế của mỗi tuổi, mỗi người. Nếu biết tùy thời vận dụng, biết tự cải sửa, tu thân tích đức… thì có thể góp phần làm chủ cuộc đời, chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng.

Tham khảo từ Tuviglobal

*Yêu cầu: Kết nối Wifi hoặc 3G để tải dữ liệu từ máy chủ