Subscribe to our newsletter:

Monitor Geneesmiddelen

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Gebruikt u een TNF-alfaremmer of een ander kostbaar geneesmiddel voor de behandeling van een chronische ontstekingsziekte? Dan is www.monitorgeneesmiddelen.nl een belangrijke website voor u! De Minister van VWS heeft namelijk besloten om de financiering van deze middelen naar de ziekenhuizen over te hevelen. Dat betekent dat sinds 1 januari 2012 de ziekenhuizen verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van deze geneesmiddelen. De ziekenhuizen begeleiden vanaf die datum ook de toediening van deze middelen.

‘Patiënten mogen echter geen hinder ondervinden van de wijzigingen’, heeft de minister afgesproken met de Tweede Kamer. Continuïteit van zorg staat voorop. Daarom mag de maatregel er niet toe leiden dat patiënten die baat hebben bij hun geneesmiddel, om financiële redenen moeten stoppen of gedwongen worden over te stappen op een goedkoper middel.

Het initiatief voor deze website is genomen door de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV). Deze onafhankelijke stichting brengt, samen met patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen van medisch specialisten, de gevolgen van de maatregel nauwkeurig in kaart. Alleen dan kunnen eventuele ongewenste effecten worden voorkomen en verholpen. Uw bijdrage is daarbij onmisbaar! Immers: Voorkomen is beter dan genezen. Elk kwartaal kunt u een vragenlijst op de website invullen.

Speciaal voor deze website is er een application ontwikkeld. U kunt nu dus ook de website op uw mobiele telefoon bekijken. Deze application is speciaal ontworpen voor nagenoeg iedere smartphone waar een internet browser op aanwezig is. Op deze app kunt u terecht voor nieuwsberichten, weetjes, cartoons en u kunt de vragenlijst invullen. Tevens kunt u via een link de volledige website bezoeken.