Subscribe to our newsletter:

Phaxx

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Phaxx is het vakblad van Pharos kennis- en adviescentrum gezondheidzorg en preventie voor migranten, vluchtelingen of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ieder nummer biedt informatie en achtergronden over actuele kwesties in de zorg en preventie.

Een greep uit recente Phaxx artikelen:

Ook palliatieve zorg vereist maatwerk
Zorgverleners krijgen in toenemende mate te maken met oudere migranten die hun laatste levensdagen doormaken in Nederland.

Trapsgewijze voorlichting over borstkanker
Vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst nemen minder deel aan borstkankerbevolkingsonderzoek. Hoe bereik je deze vrouwen?

Weinig bekend over gezondheid Midden- en Oost-Europeanen
Het aantal Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) is de afgelopen jaren gestegen naar bijna 200.000. Over gezondheid en zorggebruik is weinig tot niets bekend.

PROTECT spoort kwetsbare asielzoekers op
Met het vroegsignaleringsinstrument PROTECT is het mogelijk te bepalen of een asielzoeker psychologisch kwetsbaar.

Gezondheidsvoorlichting voor laaggeletterden kan beter
‘Talige’ folders bereiken laaggeletterden en analfabeten niet of nauwelijks. Hoe kan het beter?

Phaxx richt zich primair op professionals in de gezondheidszorg en daarnaast ook op beleidsambtenaren van gemeente en rijk of vrijwilligers die werken met vluchtelingen en asielzoekers. Phaxx verschijnt vier keer per jaar. Ook op papier.
Een abonnement op de gedrukte uitgave bedraagt €18.-
Meer informatie vindt u op onze vernieuwde website www.pharos.nl. Pharos brengt een twee maandelijkse digitale nieuwsbrief uit en is te volgen via twitter@Pharoskennis en LinkedIn.