Subscribe to our newsletter:

SMARTfiszki: hiszpański

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja "SMARTfiszki: hiszpański" jest integralną częścią publikacji "SMARTfiszki. 1000 hiszpańskich słów". Do poprawnego działania wymagane jest posiadanie w/w publikacji.

Na publikację składa się 1000 kolorowych fiszek ze słówkami hiszpańskimi, z których każda jest ilustrowana zdjęciem, zawiera tłumaczenie słówka na język polski i zdanie przykładowe. Aplikacja pozwala na szybkie zeskanowanie kodów kreskowych z każdej fiszki, podgląd tekstu oraz odsłuchanie nagrania słówka i zdania w wykonaniu Hiszpanów.

"SMARTfiszki. 1000 hiszpańskich słów" wraz z aplikacją na iPhone'a to nowoczesna i praktyczna publikacja dla osób uczących się języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym (A1 według skali Rady Europy). Może służyć jako uzupełnienie tradycyjnej nauki oraz materiał do powtórek słownictwa.

----------

The "Code reader SMARTfiszki" application is an integral part of the publication titled "SMARTfiszki. 1000 hiszpańskich słów". It is necessary to have this publication to use the application.

The publication consists of 1,000 colourful flashcards with Spanish words, as well as a photo, an example sentence and a translation into Polish of the word on each of them. With the application, it is possible to scan the QR codes from any flashcard, view all the texts from a given flashcard and listen to the recordings by native Spanish speakers.

"SMARTfiszki. 1000 hiszpańskich słów" with the application for iPhone is a practical, state-of-the-art publication for all the learners of Spanish at a basic level (A1 according to the scale by the Council of Europe). It can be used as a supplement to traditional ways of learning and handy material for vocabulary revisions.