Subscribe to our newsletter:

Manlleu

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
I want this app
Download from AppStore

Català:

Aquesta aplicació té la finalitat de proporcionar informació turística per aquella gent que vulgui descobrir els racons i les rutes més destacades de la ciutat.

Què hi trobaràs?
•Llistat i mapa de punts turístics.
•Llistat i mapes de rutes.
•Audioguia dels punts turístics.
•Serveis que hi ha a la ciutat (equipaments, aparcaments, ...).
•Agenda cultural.
•Xarxes socials per poder compartir (Twitter i Facebook).

Castellano:

Esta aplicación tiene la finalidad de proporcionar información turística para aquella gente que quiera descubrir los rincones y las rutas más destacadas de la ciudad.

¿Qué encontrarás?
• Listado y mapa de puntos turísticos.
• Listado y mapas de rutas.
• Audioguía de los puntos turísticos.
• Servicios que hay en la ciudad (equipamientos, aparcamientos, ...).
• Agenda cultural.
• Redes sociales para poder compartir (Twitter i Facebook).

English:

This application is intended to provide tourist information for those people who want to explore the nooks and paths leading from the city.

What will you find?
• List and map of tourist points.
• List and maps of routes.
• Audio-guide of tourist points.
• Services in the city (equipment, parking, ...).
• Cultural agenda.
• Social networks to share (Twitter and Facebook).

Languages: Catalan, Spanish and English.