Subscribe to our newsletter:

Realizácie PSJ Hydrotranzit

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

PSJ Hydrotranzit, a. s., je stavebná spoločnosť založená v roku 2002, ktorá pôsobí v
oblastiach pozemné stavby, líniové stavby a veľkokapacitné nádrže. Našim cieľom je poskytovať
kvalitné komplexné stavebné služby. Pripravili sme pre vás aplikáciu, vďaka ktorej sa môžete lepšie
oboznámiť s našou spoločnosťou, ponúkanými službami a úspešnými realizáciami.