Subscribe to our newsletter:

TalkTablet SW AAC/Speech for aphasia, autism etc.

$79.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

TalkTabletSW (with 4 Swedish voices and 2 US English voices) is a full-featured AAC speech solution for people who are unable to communicate clearly as a result of Autism, Aphasia, Down Syndrome, Stroke, Laryngectomy or other condition that adversely affects a persons ability to speak.

TalkTablet är en "universell iOS" app och är kompatibel med iPod, iPhone, iPad och iPad Mini.

TalkTablet is a "universal iOS" app and is compatible with the iPod, iPhone, iPad and iPad Mini.

Obs: Denna app är för närvarande på engelska, men kommer att översättas till svenska i en framtida uppdatering. Du kan dock enkelt ändra knapparna och ersätta de engelska ord med svenska genom att trycka på knappen Redigera. Denna app innehåller svenska röster.

TalkTabletSW (iPad) använder en design genombrott gränssnitt som förenklar knappen och sidan anpassa, men ger en mängd funktioner och flexibilitet inte sett i dagens symbol baserade tal program. Varje knapp och varje sida (mapp) i TalkTabletSW har sina egna inställningar, så att olika färger, teckensnitt, sidlayouter och mer på en knapp eller sida (mapp).

TalkTabletSW includes nearly 30,000 SymbolStix communication symbols, or use the iPad’s camera to take a picture or choose one from your iPad’s photo album.
TalkTablet omfattar nästan 30.000 SymbolStix kommunikation symboler eller använda iPad kamera för att ta en bild eller välj en från din iPad fotoalbum.

********************************************************
TalkTablet innehåller nu TalkTabletConnect som möjliggör muntlig konversation mellan TalkTablet användare, familj eller vänner ... var som helst i världen. Gratistjänst.

TalkTablet inkluderar vår gratis Gus Global Sharing service som tillåter användare att dela knappar, sidor av knappar eller hela vokabulärer användare med andra TalkTablet användare var som helst i världen. Kräver en internetuppkoppling.
********************************************************

TalkTabletSW includes the following FIVE (5) Acapela premium voices...
TalkTablet innefattar de följande fem (5) acapella premium röster ...

Swedish - Elin, Emma, Erik
English - Heather, Ryan

You can also record your words and phrases using the sound recording feature.
Du kan också spela in dina ord och fraser med hjälp av ljudinspelning funktionen.

SIMPLE button and page setup and editing
* Enkel knappen och utskriftsformat och redigering

Multiple vocabularies - Create separate page sets for multiple users, with password protection.
Flera ordförråd - Skapa separat sida uppsättningar för flera användare, med lösenordsskydd.

Nearly 30,000 high resolution SymbolStix communication symbols.
Nästan 30.000 högupplösta SymbolStix kommunikation symboler.

User defined button and page properties, each with their own own colors, border, fonts etc.
Användardefinierade knappen och sidan fastigheter, alla med sina egna egna färger, gränserna, typsnitt etc.

Individualized page layouts from 1 to 200+ buttons/page.
Individualiserade sidlayouter från 1 till 200 + knapparna / sida.

* Växla Scanning! TalkTablet är den första fullfjädrad tal / AAC app för att erbjuda åtkomst via 1 och 2 switch skanning, antingen pekskärmen som omkopplaren (er), eller genom att använda konventionella switchar.

TalkTabletSW is developed by Gus Communication Devices Inc., a company with over 20 years of experience creating world class speech apps at very competitive prices. TalkTabletSW includes free email and live Chat technical support.

TalkTabletSW är utvecklat av Gus Communication Devices Inc., ett företag med över 20 års erfarenhet av att skapa världens apps klass tal till mycket konkurrenskraftiga priser. TalkTabletSW inkluderar gratis e-post och Live Chat teknisk support.

View video demonstrations and tutorials at TalkTablet.com