Subscribe to our newsletter:

Tekniska Verken 2011

Free
iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Välkommen till Tekniska Verkens ovanligt innehållsrika verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2011.

Tekniska Verken skapar nytta i vardagen genom att erbjuda vatten, el, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband, och biogas på vår regionala marknad. I det vidare perspektivet är vi också drivande i utvecklingen av det globala hållbara samhället – ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta och där jordens klimat är i balans.

I vår verksamhetsberättelse och årsredovisning berättar vi hur detta går till i verkligheten genom att presentera hela vårt spektrum av verksamheter, produkter och tjänster. När du laddat ner applikationen kan du bland annat ta del av en utökad interaktiv version av verksamhetsberättelsen och höra vd Anders Jonsson berätta hur vi på Tekniska Verken lägger vår del av framtidens energipussel.

Vår verksamhetsberättelse och årsredovisning finns också i en förkortad tryckt version i begränsad upplaga, i enlighet med Tekniska Verkens miljöpolicy. Den finns även som bläddringsbar pdf på www.tekniskaverken.se