Subscribe to our newsletter:

English Czech Dictionary Pro

$2.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

This is English-Czech and Czech-English Dictionary, containing 200000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database size is more than 22MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Toto je anglicko-český a česko-anglický slovník obsahující více než 200000 slovníkových hesel. Slovník je OFFLINE a nepotřebuje připojení k internetu.
Velikost databáze je více než 22MB. Bude stažena při prvním spuštění aplikace. Doporučujeme Vám používat Wi-Fi připojení.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

Hlavní funkce:
1. Historie – každé slovo, které jste si někdy zobrazili, je uloženo do historie.
2. Oblíbené – slova můžete přidávat do seznamu oblíbených kliknutím na ikonu "hvězdička".
3. Správa seznamů Historie a Oblíbené – tyto seznamy máte možnost upravit nebo vymazat.
4. Různá nastavení – můžete měnit písmo a vzhled aplikace (vyberte si jedno z několika barevných schémat).
5. Hláskování slov pomocí modulu Text-To-Speech.
6. Vyhledávání slov dle kontextu – kliknutím na jakékoli slovo ve slovníkovém hesle si vyhledáte jeho překlad.