Subscribe to our newsletter:

תפילת הדרך בים באוויר וביבשה

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

תפילת הדרך היא תפילה יהודית הנאמרת בעת יציאתו של האדם לדרך, ועיקר עניינה הוא, בקשת האדם מאלוהים שישמור עליו מן הסכנות האורבות לו בדרכו

עם אפליקציית תפילת הדרך באייפון תוכלו לקרוא את תפילת הדרך בכל יציאה מהבית בבוקר, או לפני טיול מרגש, ואף תוכלו לשמוע את התפילה מפיו של רבי צבי בן עזרא

אפליקציית תפילת הדרך אף תגיב לתנועות האייפון, הורידו ותופתעו!