Subscribe to our newsletter:

TOPTRANS SK

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Systém expresnej prepravy kusových zásielok TOPTRANS ponúka svojim zákazníkom aplikáciu, ktorá umožňuje zákazníkom vyhľadať informáciu a aktuálnom stave zásielky a ďalej informácie o novinkách a kontaktných údajoch pre jednotlivé depa systému TOPTRANS. 
Aplikácia je dostupná v českej a slovenskej jazykovej mutácii TOPTRANS CZ a TOPTRANS SK.

 Aplikácia je rozdelená do troch ponúk.

 1.) Zásielky 

Táto voľba umožňuje sledovanie už zadaných zásielok vrátane ich aktuálneho stavu a pridanie novej zásielky pre sledovanie.
 Číslo zásielky je zadané v obvyklom tvare pre prepravný systém TOPTRANS, ktoré má každý zákazník k dispozícii. (Príklad 100555/100 číslo sa uvádza vrátane lomítka, kde za lomítkom je číslo depa, ktoré zásielku prijíma do systému)

 Údaje dostupné ku sledovanej zásielke: 

- Číslo zásielky
 - Stav zásielky (pozri prehľad stavu zásielky) 
- Označenie zásielky (údaj pre identifikáciu objednávateľom prepravy napríklad číslo faktúry a pod)
 - Dátum podania
 - Počet kusov zásielky
 - Hmotnosť zásielky 
- Dobierka - ak existuje je uvedená suma vrátane meny
 - Poznámka
 - Depo podania zásielky 
- Doručujúce depo
 - Informácie o rozvoze (meno a mobil na vodiča)
 - SMS info - informácia zaslaná vodičom v prípade problému s doručením zásielky 
- Dátum a čas doručenia 
- Meno príjemcu

 Niektoré údaje sú k dispozícii v závislosti na stave zásielky (informácie o doručení ...)

 Stavy zásielky: 

Prijatá objednávka prepravy 
Zásielka zvezenie do skladu 
Nahláška prepravy
 Storno prepravy
 Zásielka odišla do cieľového strediska 
Zásielka je na cieľovom stredisku
 Zásielka sa rozváža
 Zásielka doručená

 2.) Novinky

 Táto voľba umožňuje zobrazenie posledných desiatich noviniek systému TOPTRANS podľa jazykových mutácií.
 Novinky sa ukazujú v prehľade. Po kliknutí na novinku sa zobrazí celý text novinky. 

3.) Depá

 Voľba obsahuje zoznam diep radených podľa vzdialenosti od lokácie telefónu pri príjme signálu GPS, s prioritou poradia stredísk podľa jazykovej verzie (CZ mutácie - začínajú české depá, SK mutácie - začínajú slovenské depá).

 Po kliknutí na depo sa zobrazí detail - adresa, tel a e-mailový kontakt s možnosťou priameho volania a poslanie e-mailu. Ďalej je možnosť zobrazenia mapy s vyznačením Vašej aktuálnej polohy a polohy depa s možnosťou navigácie do depa.