Subscribe to our newsletter:

Pratik İngilizce

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Günümüzde ingilizcenin önem kazanması, herkesin bu dili öğrenmesini ihtiyaç haline getirmiştir.

Pratik ingilizce gramer öğrenimi açısından yardımınıza koşacak bir uygulamadır.

İçerdiği konular:

Zamanlar:

*The Simple Present Tense
*The Present Continuous tense
*The Simple Past Tense
*The Past Continuous Tense
*The Present Perfect Tense
*The Present Perfect Continuous Tense
*The Past Perfect Tense
*The Past Perfect Continuous Tense
*The Future Perfect Tense
*The Future Perfect Continuous tense
*The Future Tense
*The Future Continuous Tense
*"be going to" form

Yardımcı Fiiller:

*May / Might
*Can / Could
*Must
*Have To / Has to
*Need
*Ought
*Shall / Should
*Will / Would
*Used to
*Be used to
*Would like / Would like to
*Had Better
*Would rather
*Be supposed to

Zarflar:

*Adverbs of Manner
*Adverbs of Time
*Adverbs of Place
*Adverbs of Degree
*Adverbs of Frequence
*Interrogative Adverbs
*Diğer Zarflar (kategori dışı):
- Much,
- Quite,
- Already,
- Yet,
- Hardly,
- Barely,
- Scarely,
- Never,
- Ever,
- Fairly,
- Rather

Edatlar:

*Zaman göstermede kullanılan edatlar:
at, in , on , by, until, after, before, during, from, since, for

*Yön göstermede kullanılan edatlar:
at, in, on, onto, by, from, into,out of, off, along, to

*Düzey göstermede kullanılan edatlar:
over, above, under, beneath, below

*Yer göstermede kullanılan edatlar:
Behind, near, between, among, beside, opposite, in front of

*Kategori dışı edatlar:
about, with, without, except


Bağlaçlar:

*Düzenleme bağlaçları
*Uyum bağlaçları


Şart cümleleri: 1. Tip, 2.Tip, 3.Tip

Fiil Çekimleri:

Düzensiz Fiil Çekimleri
Düzenli Fiil Çekimleri


isimler:

*İsim Türleri:
-Proper Nouns
-Comon Nouns
-Collective Nouns
-Abstract Nouns

Birleşik isimler, Çoğul isimler ve kuralları, Cinsiyet isimleri


Sıfatlar:

Descriptive Adjectives
Quantitive Adjectives
Demonstrative Adjectives
Distributive Adjectives
Possive Adjectives
Interrogative Adjectives

Aktif - Pasif:

Zamanlara Göre:
-The Simle Present tense
-The Present Continuous tense
-The Simple Past tense
-The Present Perfect Tense
-The Past Continuous Tense
-The PastPerfect Tense
-The Future Tense
-"going to" form

Yardımcı Fiillere Göre:
-must
-Should
-May
-Can
-Could
-Ought to


Aktarılan Söz:

Direct Speech
Indirect Speech


Cümlecikler:

Zarf Cümlecikleri:
-Clauses of purpose
-Clauses of reason
-Clauses of result
-Clauses of comparison
-Clauses of time
-Clauses of concession


İsim Cümlecikleri


Sıfat Cümlecikleri:
-Tanımlayan sifat cümlecikleri
-Tanımlamayan sifat cümleckleri
-who, which, that, whom
-where, when, why
-of which, whose

Emir - İstek Cümleleri:

Emir Cümleleri
İstek Cümlleri:
-Şimdiki zaman için
-Gelecek zaman için
-Geçmiş zaman için

Tüm konular açıklamalar, örnekler ve türkçe karşılıkları içermektedir. İngilizcede gramer sorunu yaşıyorsanız elinizin altında bulunması gereken bir uygulama.