Subscribe to our newsletter:

P-Stockholm

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

P-Stockholm är en applikation för dig som enkelt vill hitta information om gatuparkering i Stockholms innerstad.

Applikationen visar när det är servicetid på gatan samt var det finns reserverade parkeringsplatser för buss, lastbil, motorcykel och för rörelsehindrade.

Servicetider och parkeringsplatser kan sökas via dag respektive typ. Vid klick på en symbol visas mer information. Det finns även stöd för att navigera till vald plats utifrån egen position.