Subscribe to our newsletter:

Barnläkarråd

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Barnläkarråd - framtagen av barnläkare - är ett hjälpmedel för föräldrar och andra att snabbt vidta rätt åtgärd då barnen är sjuka eller har skadat sig. Via enkla söksteg, med utgångspunkt från symtom, hittar du snabbt den hjälp du behöver.

Här finns råd om vad du själv kan göra, vad du ska vara uppmärksam på samt när och var du bör söka hjälp. Vår app kan inte alltid ersätta en vårdkontakt, men vår bedömning är att innehållet täcker mer än 95% av de orsaker som gör att föräldrar söker vården akut.

Appen innehåller bl a:

Mer än 140 sökorsaker inkl bilder, om sjukdomar och skador hos barn.
Hjälp till hur man bedömer barns allmäntillstånd, egenvårdsråd, länkningar till närmsta vårdcentral, 112, 1177 och Giftinformationscentralen.

Innehållet i appen kommer löpande att uppdateras med fler sökord, kostnadsfritt för de som köpt appen.

Vi vill veta vad ni tycker! Maila oss synpunkter eller förslag på information som ni tycker bör vara med på info@barnlakarrad.se.

För varje såld app skänker vi en krona till Kronprinsessans fond för kroniskt sjuka och funktionshindrade barn.