Subscribe to our newsletter:

Rabo Floreren

Free
iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Floreren met Flexibiliteit

De Nederlandse tuinbouw op weg naar 2030.

‘Flexibiliteit bepaalt de toekomstbestendigheid van mijn bedrijf’. Hoezo, vraagt u zich als tuinbouwondernemer misschien af. De wereld is bezig ingrijpend te veranderen, denk aan conjunctuurschommelingen, of aan het veranderende gedrag van consumenten.

Vanuit sterke verbondenheid met de sector deed de Rabobank onderzoek naar de Nederlandse tuinbouw van Nu en de mogelijke scenario’s voor 2030. Dit onderzoek resulteerde in onze studie “Floreren met Flexibiliteit”. Uw flexibiliteit als ondernemer om veranderingen door te voeren blijkt namelijk van vitaal belang.

Om dit voor uw bedrijfsvoering concreet te maken ontwikkelden wij een speciaal programma, waarvan deze App een onderdeel is. In de App wordt helder en kort uitgelegd wat met scenariodenken wordt bedoeld, welke mogelijke scenario’s er zijn en hoe daar op te anticiperen. Ook worden kort eventuele veranderrichtingen voor uw onderneming behandeld.

Want hoe u de toekomst u ook voor u ziet, de Rabobank is graag uw partner.