Subscribe to our newsletter:

Trail GPS

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Travel
I want this app
Download from AppStore

Trail GPS to mobilna aplikacja rozszerzająca możliwości oferowane przez serwis TRAIL.PL. Największa ogólnodostępna baza szlaków turystycznych w Polsce (ponad 30 000 km szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych, konnych, tematycznych, edukacyjnych i różnych nie do końca sprecyzowanych ale oznaczonych w terenie), jest teraz dostępna w każdym miejscu, dzięki naszej mobilnej aplikacji.

Dzięki Trail GPS możecie:

- przeglądać szlaki w okolicy (pewnie wiele razy widząc jakieś oznaczenia chcielibyście się dowiedzieć dokąd ten szlak prowadzi...)
- zapisywać swoje trasy i dzielić się nimi z innymi poprzez TRAIL.PL
- nawigować w terenie używając jednej z kilku dostępnych map, opartych na OpenStreetMap i UMPpcPL

To nasza pierwsza wersja aplikacji i mamy już długą listę elementów, które chcemy dodać w ciągu najbliższych tygodni. Potrzebujemy jednak Waszej pomocy, aby wybrać te najpotrzebniejsze i rozwijać aplikację w odpowiednim kierunku, więc przesyłajcie wszystkie swoje sugestie i uwagi na mobi@trail.pl.

Korzystanie z aplikacji GPS działających w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

=================================================================


GPS Trail is a mobile application that extends the possibilities offered by TRAIL.PL. The largest freely available database of hiking trails in Poland (over 30 000 km of trails - hiking, biking, canoeing, horse riding, thematic, educational, and various not entirely explicit, but marked in the field), is now available anytime, thanks to our mobile applications.

With this application you can:

- Browse the trails in the area (probably many times seeing some signs you’d like to know where this trail leads...)
- Save your routes and share them with firends through TRAIL.PL
- Navigate in the outddors using built-in GPS, compass and one of several available maps, based on OpenStreetMap and UMPpcPL

This is our first version of the application and we have a long list of items that we’d like to add in the coming weeks. But we need your help to choose the most needed to develop an application in the right direction. Please, send all of your suggestions and comments to mobi@trail.pl.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.