Subscribe to our newsletter:

חגים - איפה היינו

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

כל שנה אותו סיפור- מנסים להיזכר באיזה צד היינו בחג האחרון. עם האפליקציה הזו אין צורך בשחזורים.. בכל חג- רישמו באיזה צד הייתם וכך יהיה לכם תיעוד גם בחג הבא.
בנוסף, בן/ת זוגכם יוכל לסנכרן את האפליקציה שלו לשלכם וכך שניכם תוכלו לראות ולהיזכר בהיסטורית החגים שלכם.
ניתן לגבות את המידע ולשחזר מול מכשירים שונים.