Subscribe to our newsletter:

Flått

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Flåttsesongen er her for fullt.

http://www.dagbladet.no/2015/05/11/nyheter/flatt/innenriks/forskning/helse/39131438/

Avdelingsdirektør Preben Ottesen ved Folkehelseinstituttet sier til Dagbladet at han synes denne appen er en fin informasjonskanal for folk som vil vite mer om flåtten.

Med denne appen er du mye bedre rustet til å sikre deg.
Last den ned nå så du har den på telefonen når du trenger den!

Underveis i utvikingen av appen har vi konsultert blant annet Helsedirektoratet, Vetrinærinstituttet, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Leger, Vetrinærer og Sykepleiere. Vi har også konsultert med forsker Solveig Jore som er en av de som kan aller mest om flått her i landet.

Appen er propp full av all mulig info du måtte ønske om flått.
Organisert på en enkel, oversiktlig og intuitiv måte.

Den tar for seg:
- hva kan du gjøre for å beskytte unger, dyr og deg selv mot flått.
- hva gjør du om du blir bitt.
- hva er farlig med flåttbitt?
- hvordan fjerner man flåtten på tryggest måte?
- hvordan behandles bittstedet etter at flåtten er fjernet?
- hvilke medisiner finnes?
- hvilke vaksiner finnes?
- hvor finnes det mest flått?
- stort kart over norden med flåttsoner markert
- hvilke områder bør du unngå å ha med barn og husdyr i?
- informasjon om flått og flåttyper generelt.

Rikt illustrert og informasjon om alt du måtte lure på angående flått.

Det er ikke nødvendig med internett-tilgang for å bruke appen!
(Unntatt der det er linker til eksterne artikler om flått)


Kristin Halvorsen skrev i sin status på faceBook:
"Jeg godtar at vi har mygg og knott mm for at småfugler skal få mat, men FLÅTT? Hvorfor?
I verdens rikeste land!"