Subscribe to our newsletter:

PP7WorkOrder

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

PP7 WorkOrder är ett enkelt verktyg för att ta emot och rapportera sina arbetsorder i fält. PP7 WorkOrder är en mobil klient till affärssystemet PP7 Pro och är utvecklat av PP7 Affärssystem AB.
Genom att låta mobil personal rapportera tid på sina arbetsorder löpande, direkt i telefonen, kan fakturering ske snabbt och enkelt. PP7 WorkOrder är direkt integrerat med PP7 Pros databas, inga mellanlagringar någonstans.
Med PP7 WorkOrder kan du direkt rapportera in till PP7 Pro.
- tid
- material
- leverantörsutplock
- bilder
- signaturer