Subscribe to our newsletter:

De-Bg Offline Photo Translator and Dictionary with Voice - translate text and pictures without Internet between German and Bulgarian

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

For English text look below.
ОФЛАЙН преводач и речник -- безценен инструмент когато пътувате! Превежда от немски на български и обратно без интернет/3G. Спестете от високите такси за роуминг.

Нашата уникална технология често дава преводи, които са по-добри от Google и Microsoft и се нуждае от значително по-малко памет. Тя също така позволява повече посоки на превод отколкото други платени приложения за офлайн превод, като например iTranslate.

За превод от и на други езици вижте 7-in-1 Offine Translator!

Помогнете ни да подобрим превода, като давате предложения за по-добър превод на http://itranslate4.eu

Функции:
- пълнотекстов превод без интернет;
- автоматично въвеждане на текст от камерата на устройството;
- превежда от немски на български и обратно;
- речник, показващ всички значения на дадена дума;
- прочитане на текста на немски и български;

================

OFFLINE translator and dictionary -- the ultimate foreign language tool when you are abroad! Translates text between German and Bulgarian. Save on data roaming charges when you travel!
The application translates WITHOUT 3G/wi-fi.

Our unique translation technology often delivers translations that excel both Google Translate and Microsoft Translator while using much less storage space.
It also allows more language pairs than other paid apps having offline translation such as iTranslate.

For other languages see 7-in-1 Offline Translator.

Features:
- fully functional translation without any internet connection;
- photo translation;
- translates between German and Bulgarian;
- voice output for German and Bulgarian;

You can test the translation without buying the app at http://offline-translator.com

Help us improve the translation quality (and get a free update) by suggesting better translations for SkyCode at http://itranslate4.eu