Subscribe to our newsletter:

Myn earste wurdsjes app

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
I want this app
Download from AppStore

Mijn eerste drietalige app

Woorden leren in drie talen: Nederlands, Fries en Engels.
Wil je de woorden horen?
Klik dan op het plaatje en klik op de vlag.

De eerste app met vijftig woorden in de drie talen waarin les wordt gegeven op de drietalige basisscholen in Fryslân.
Deze app richt zich op de taalleerders in de onderbouw. De woordenschat is vaak in de eerste taal van de kinderen al opgebouwd. Deze app helpt hen bij het leren van die begrippen in de tweede en de derde taal.

Myn earste trijetalige app

Wurden leare yn trije talen: Nederlânsk, Frysk en Ingelsk.
Wolst de wurden hearre?
Klik dan op it plaatsje en klik op de flagge.

De earste app mei fyftich wurden yn de trije talen dêr't les yn jûn wurdt op de trijetalige basisskoallen yn Fryslân.
Dizze app rjochtet him op de taallearders yn 'e ûnderbou. De wurdskat is faak yn de earste taal fan de bern al opboud. Dizze app helpt har by it learen fan dy begripen yn de twadde en de tredde taal.