Subscribe to our newsletter:

Gloseballongar

$2.99
iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Word
I want this app
Download from AppStore

Ballongferd mot engelskkunnskap. God i engelsk på ein morosam måte. Dei 500 mest brukte engelske orda i tre ulike øvingar.
- Attkjenning av engelsk ordbilde.
- Omsetje frå norsk til engelsk.
- Omsetje frå engelsk til norsk.
Fang ballongane med dei rette orda på og få skatten dei har med seg.
Bla i ordlista for å gjere deg kjent med orda.
Enkel innstilling av ordlistestorleik og vanskegrad.
Trening med ordbilde vil ha positiv verknad på lesefart, oppfatting og rettskriving.

«Nyttige apper for læring.»
Notodden kommune

«Artel Larsen er eit firma som utviklar norske appar både på bokmål og nynorsk. Dei lagar appar i norsk, matematikk og engelsk, og har jamt over god kvalitet.»
Pedportalen, Rauma.