Subscribe to our newsletter:

Carpe Diem Online

Free
iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Čtečka pro knihy a interaktivní publikace z produkce vydavatelství Carpe Diem. Jednoduché ovládání, interaktivní funkce a podpora gest. Všechny publikace je možné po zakoupení prohlížet v offline režimu bez připojení k internetu, a to včetně použitých multimediálních prvků (audio, video, fotografie). Publikace jsou řazeny podle žánrů do kategorií:
- poezie
- próza
- věcná literatura
- děti a mládež
- školní četba
- koncerty
- multimédia

Vybrané publikace jsou doplněny o fotogalerie, videa a audio soubory. Plnohodnotné multimediální publikace můžete nalézt v kategoriích Koncerty a Multimédia.
Publikace v kategorii Koncerty vám navíc přinášejí záznamy živých koncertů prezentovaných interpretů, doplněné o audio nahrávky z vystoupení a texty písní. Součástí publikací bývají ve velké většině také fotogalerie z prezentovaného vystoupení interpreta.

Aplikace podporuje ovládání gesty a nabízí tyto mimo jiné tyto funkce a vlastnosti:
- ostré zobrazení písma díky vektorovému vykreslování
- zoom (double-tap a pinch-zoom)
- vyhledávání v textu
- obsah
- navigace pomocí miniatur stránek
- audio a video přehrávač
- fotogalerie
- integrovaný webový prohlížeč pro webové odkazy v publikacích
- aplikace si pamatuje stránku, na které jste opustili právě čtenou publikaci a není tak nutné složitě hledat pasáž, ve které jste přerušili čtení publikace
- funkce obnovení nákupů v případě smazání jednotlivých publikací i celé aplikace

Jako ukázkovou publikaci vám zdarma nabízíme knihu V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT (kategorie Multimédia), která obsahuje vybrané verše Jiřího Wolkera, doplněné o fotogalerii aktů použitých v knize, zvukové nahrávky recitací vybraných básní a video editora knihy.

Upozorňujeme, že zejména publikace se živými záznamy koncertů mohou dosahovat velkých datových objemů.

A book reader and an interactive publication produced by a Czech publishing and film company Carpe Diem. The company also publishes writings and videos in English, German, French, Dutch, Polish and Slovak. The software offers a user friendly environment, interactive functions and gestures support. After purchasing the publication you are able to view all its content off-line (including all the multimedia files). The publications are sorted by genre into these categories:

- Poetry
- Prose
- Factual literature
- Children's literature
- School books
- Concerts
- Multimedia

Some of the publications contain photographs, videos and audio files. Full multimedia publications can be found under the Concerts and Multimedia categories. Furthermore, the publications in the Concerts section provide you with recordings of live concerts of the presented interpreters (not only Czech ones) along with audio recordings, lyrics and photographs.
We decided to offer you a free sample - a Czech book called 'V neděli se budou holky divit' (Multimedia section), which includes some of Jiří Wolker's rhymes, photos, and sound and video recordings.

Please note that some publications (particularly the ones with recordings of live concerts) contain a lot of data and may therefore be very large.