Subscribe to our newsletter:

MakeMoreSense

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Met deze App wil MakeMoreSense een zinvolle bijdrage leveren aan het gezonder en energiezuiniger maken van gebouwen.

Met behulp van een eenvoudig aan te brengen draadloos sensornetwerk (ZigBee) wordt binnenklimaat, energiegebruik en bezettingsgraad van gebouwen real-time en online inzichtelijk gemaakt. Het Nieuwe Meten!

In een gezond gebouw zijn mensen minder vaak ziek en productiever. Energie zuinige gebouwen zijn goed voor het milieu en kosten minder.

40% van alle energie wordt gebruikt in/door gebouwen. Mensen bevinden zich >85% van de tijd binnen in gebouwen. We ademen 20.000 keer per dag in en uit. De luchtkwaliteit binnen is daarmee belangrijker dan die van buiten. Maar in 70% van de gevallen staan klimaatinstallaties niet goed ingeregeld.

MakeMoreSense monitored en bewaakt het binnenklimaat en energiegebruik van gebouwen, biedt gebruikers direct inzicht en maakt hen bewust van de kwaliteit van hun leefomgeving.

In deze App worden de volgende parameters die invloed hebben op gezondheid, productiviteit en energiegebruik inzichtelijk gemaakt:

-Temperatuur
-Luchtvochtigheid
-CO2
-Licht
-Geluid
-Aanwezigheid /bezetting
-Fijnstof (PM>0,5um en PM>2,5um)

Op een gebruikersvriendelijke wijze, per gebouw en per ruimte, met behulp van heldere meetwaarden, grafieken, gekoppeld aan duidelijke en begrijpelijke kleuren.

N.B.: In de web-portal is het mogelijk uitgebreider analyses uit te voeren en email alerts in te stellen per sensor parameter bij overschrijding van ingestelde criteria.

Voor meer info over sensornetwerk en web-portal stuur een e-mail naar info@makemoresense.nl

Voordelen van de App en verbeteren met inzicht op een rij:
- verlagen ziekteverzuim
- verbeteren productiviteit
- verlagen energie kosten en CO2 uitstoot
- inzicht in geleverde prestaties onderhoudspartij
- bij calamiteiten (brand, inbraak) direct historisch inzicht in wat, waar is gebeurd.

Noot: Deze App is met de grootste zorg samengesteld en grondig getest. Desondanks kunnen fouten ontstaan. Aan deze fouten kunnen geen rechten worden ontleend.