Subscribe to our newsletter:

Quiz i Medicin & Kirurgi

$6.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Quiz i Medicin og Kirurgi giver dig mulighed for at teste din kunnen om de mest almindelige sygdomme i Danmark. Vælg først hvilket organsystem du vil quizze i eller vælg ”Professorquizzen”, hvor du bliver stillet spørgsmål fra alle organsystemerne. Du kan derefter vælge tre typer af quizzer: Diagnoser, hvor du stiller en diagnose ud fra symptomer, Behandlinger, hvor du vælg den korrekte behandling til en given sygdom eller Diagnoser og behandlinger, hvor du først stiller diagnosen og derefter vælger behandlingen.

Før hver quiz kan du se en status over dine besvarelser af netop denne quiz og efter quizzen kan du se, hvordan du klarede dig denne gang og sammenligne med dine øvrige besvarelser. Du kan fx se din forbedring i den seneste quiz sammenlignet med gennemsnittet for den sidste uge.

Beskrivelserne af symptomer og den anbefalede behandling ligger tæt op ad Basisbog i Medicin og Kirurgi, Munksgaards forlag, og det vil derfor være en god idé at søge uddybende viden om undersøgelser og behandlinger hér.

Quiz i Medicin og Kirurgi er udarbejdet af Munksgaards forlag i samarbejde med redaktørerne af Basisbog i Medicin og Kirurgi, 5. udgave: Torben V. Schroeder, Svend Schulze, Jannik Hilsted og Liv Gøtzsche.